Quan hệ giao dịch
Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy

Ngày 22/2/2020 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy - Chuyên viên giữ chức vụ Trưởng phòng TC-KT chi nhánh Công ty CP Traenco - TT PTVL  Phía Nam HITECO

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Ngày 22/2/2022 Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên Trưởng phòng Hồ sơ và xuất cảnh CN công ty CP Traenco - TT PTVL phía Nam HITECO  giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP TRAENCO

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ ông Ngô Văn Long

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ ông Ngô Văn Long

Ngày 22/2/2022 Quyết định về việc đồng ý cho ông Ngô Văn Long thôi giữ chức vụ Phó TGĐ kiếm GĐ chi nhánh Công ty CP Traenco- TT PTVL phía Nam HITECO

Quyết đinh bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty CP Traenco - Trung tâm PTVL phía Nam  HITECO

Quyết đinh bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty CP Traenco - Trung tâm PTVL phía Nam HITECO

Ngày 17/02/2022 Quyết đinh bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty CP Traenco - Trung tâm PTVL phía Nam  HITECO 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và Danh sách cổ đông nhà nước & cổ đông lớn

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và Danh sách cổ đông nhà nước & cổ đông lớn

25/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và Danh sách cổ đông nhà nước & cổ đông lớn

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

22/07/2021 Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Traenco 06 tháng đầu năm 2021

Trang:    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   
Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436250950