Quan hệ cổ đông
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần TRAENCO

Quyết định giao nhiệm vụ và Uỷ quyền hoạt động XKLĐ

Quyết định giao nhiệm vụ và Uỷ quyền hoạt động XKLĐ

Quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động XKLĐ

Thông báo tạm dừng hoạt động chi nhánh

Thông báo tạm dừng hoạt động chi nhánh

Biên bản, Quyết định của HDQT Công ty Traenco vv Tạm dừng hoạt động Chi nhánh - Trung tâm Tralacen

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm đào tạo nhân lực XKLĐ Traenco

Quyết định bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty CP Traenco

Quyết định bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty CP Traenco

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023, Quyết định bổ nhiệm Phụ trách kế toán

Trang: <<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   
Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436251344