Quan hệ trong nước
QĐ bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

QĐ bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

QĐ bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty    

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Động giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần TRAENCO nhiệm kỳ 2020-2025

Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436251344