Giới thiệu
CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

Tổng quan mặt bằng, trang thiết bị và địa điểm đào tạo của Công ty.

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Danh sách nhân viên nghiệp vụ thực hiện các dịch vụ cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ

Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2023

Năng lực TRAENCO

Năng lực TRAENCO

Hiện tại năng lực của Công ty được tăng cường và phát triển vững chắc toàn diện cả về khả năng tài chính, thiết bị thi công cũng như công nghệ thi công.

Trang: <<   1 | 2   
Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436250950