Quan hệ nước ngoài
Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng NVXK Thuyền viên

Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng NVXK Thuyền viên

Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà - Cử nhân QTKD giữ chức vụ Trưởng phòng NVXK Thuyền viên nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Công ty

Thông báo vv thay đổi địa điểm Chi nhánh Công ty

Thông báo vv thay đổi địa điểm văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm Phát triển việc làm phía Nam HITECO

Thông báo số 864/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo số 864/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo số 864/TB-VSD ngày 18/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436250950