Giới thiệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO - TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRAENCO

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO - TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRAENCO

Thông tin chi tiết về Chi nhánh Công ty cổ phần Traenco – Trung tâm xuất khẩu lao động Traenco

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HITECO

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HITECO

Thông tin chi tiết về Chi nhánh Công ty cổ phần Traenco – Trung tâm phát triển nhân lực Hiteco

CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

Thông tin chi tiết về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng của Công ty. 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Danh sách nhân viên nghiệp vụ thực hiện các dịch vụ cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ

Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023

Trang: <<   1 | 2   
Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436251344