Giới thiệu
Năng lực TRAENCO

Năng lực TRAENCO

Hiện tại năng lực của Công ty được tăng cường và phát triển vững chắc toàn diện cả về khả năng tài chính, thiết bị thi công cũng như công nghệ thi công.

Sơ đồ tổ chức của TRAENCO

Sơ đồ tổ chức của TRAENCO

Xác định mô hình hoạt động kinh doanh, sản xuất đa ngành đa nghề, nhiều đơn vị - chi nhánh trực thuộc, nên ngay từ những ngày đầu thành lập Ban Giám độc Công ty cổ phần TRAENCO đã đưa ra quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng, hiệu quả.

Các đơn vị thành viên

Các đơn vị thành viên

Các đơn vị thành viên của Công ty CP Traenco

Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018 (31/01/2018)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018 (31/01/2018)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2018 (31/01/2018)

Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

Các hình ảnh về hoạt động của công ty

Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn
02436251344