Quan hệ giao dịch
Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

Ngày 24/03/2022 Báo cáo thường niên công ty cổ phần TRAENCO năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 và giải trình ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 và giải trình ý kiến kiểm toán

Ngày 22/03/2022 Báo cáo tài chính đã kiếm toán - Công ty Cổ phần Traenco và Giải trình về ý kiến Kiếm toán

Nghị quyết số 16 của HĐQT, Quyết định bổ nhiệm cán bộ, Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ kí của chủ tịch HĐQT

Nghị quyết số 16 của HĐQT, Quyết định bổ nhiệm cán bộ, Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ kí của chủ tịch HĐQT

15/3/2022 Nghị quyết số 16 của HĐQT, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ông Ngô Văn Long, Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ kí của chủ tịch HĐQT ông Ngô Văn Long

Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 09/03/2022  Công bố thông tin bất thường và kèm theo Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Bùi Hồng Quân 

Thông báo về thực hiện Quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

Thông báo về thực hiện Quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

Ngày 04/03/2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy

24/2/2022 Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy giữ chức vụ trưởng phòng Kế toán - Hành chính - Nhân sự CN công ty CP TRAENCO - TT phát triển nhân lực HITECO

Trang:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   
Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436250950