Quan hệ giao dịch
Thông báo, Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng kí giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần TRAENCO (MCK: TEC)

Thông báo, Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng kí giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần TRAENCO (MCK: TEC)

Hà Nội, ngày 20/6/2022 Thông báo, Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng kí gioa dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần TRAENCO (MCK: TEC)

Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng

Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng

Hà Nội ngày 14/06/2022 Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần TRAENCO

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của chi nhánh

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của chi nhánh

Hà Nội ngày 14/6/2022 Thông báo vv thay đổi giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh của Chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm XKLĐ TRAENCO

Quyết định về việc Bổ nhiệm cán bộ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm XKLĐ TRAENCO

Quyết định về việc Bổ nhiệm cán bộ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm XKLĐ TRAENCO

Hà Nội ngày 31/5/2022 Quyết định về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hùng giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - Trung tâm XKLĐ TRAENCO

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - TRung tâm XKLĐ TRAENCO

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - TRung tâm XKLĐ TRAENCO

Hà Nội, 18/05/2022  Quyết định số 47 ngày 18/5/2022 của Hội đồng quản trị  về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần TRAENCO - TRung tâm XKLĐ TRAENCO.

Trang:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   
Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436250950