Quan hệ giao dịch
Quyết định sáp nhập Chi nhánh

Quyết định sáp nhập Chi nhánh

Quyết định sáp nhập Chi nhánh 

Quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ

Quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ

Quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ

Quyết định bổ nhiệm cán bộ - Ông Nguyễn văn Tuấn

Quyết định bổ nhiệm cán bộ - Ông Nguyễn văn Tuấn

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các tài liệu kèm theo

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các tài liệu kèm theo

Ngày 22/04/2022  Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các tài liệu kèm theo

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

04/04/2022 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần Traenco - trung tâm phát triển việc làm phía Nam Hiteco

Trang:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   
Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436250950