5.371 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 năm 2021

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực XKLĐ, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 04 năm 2021 là 5.371 lao động (1.506lao động nữgồm các thị trường: Đài Loan: 4.722 lao động (1.474 lao động nữ), Nhật Bản: 177 lao động (24 lao động nữ), Hàn Quốc: 154 lao động nam, Singapore: 48 lao động nam, Trung Quốc: 150 lao động (01 lao động nữ), Serbia: 47 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 04 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 34.912 lao động (13.528 lao động nữ) đạt 38,79% kế hoạc năm 2021, trong đó thị trường: Nhật Bản: 18.355 lao động (8.135 lao động nữ), Đài Loan: 15.055 lao động (5.255 lao động nữ), Trung Quốc: 415 (1 lao động nữ), Hàn Quốc: 289 lao động nam, Hungary: 204 (61 lao động nữ), Rumania: 202 lao động (28 lao động nữ), Singapore: 129 lao động nam, UAE: 43 lao động (40 lao động nữ) và các thị trường khác.

Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436251344