Miễn phí xét nghiệm Covid-19 cho công dân nước ngoài tại Hàn Quốc

Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai việc xét nghiệm miễn phí đối với tất cả người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc (dù có hay không có các triệu chứng COVID -19).

Người nước ngoài đến xét nghiệm COVID -19 sẽ không phải khai báo tình trạng cư trú. Thông tin cá nhân liên quan đến việc xét nghiệm chỉ được sử dụng cho mục đích phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID -19, và không được gửi đến Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

Để biết các thông tin về địa điểm thực hiện xét nghiệm, người nước ngoài có thể liên hệ Tổng đài 1339 của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, trong trường hợp cần phiên dịch, người nước ngoài có thể liên hệ: Tổng đài 1345 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc; Trung tâm Tư vấn lao động nước ngoài của Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc số 1577-0071 hoặc Tổng đài 1330 của Trung tâm thông tin du lịch.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thông tin tới công dân, lao động Việt Nam đang cư trú và làm việc tại Hàn Quốc, kể cả lao động bất hợp pháp về chính sách xét nghiệm miễn phí nêu trên để thực hiện việc xét nghiệm. Đối với các địa phương có yêu cầu bắt buộc xét nghiệm đối với người nước ngoài, Đại sứ quán đề nghị công dân tuân thủ theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436251344