lỗi
  • XML Parsing Error at 2:11. Error 4: not well-formed (invalid token)
  • 1
  • 2
  • 3
Trước Sau

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PH…

29-07-2015 Lần đọc:49 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần TRAENCO

Chi tiết

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015

12-06-2015 Lần đọc:106 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Ngày 12 tháng 06 năm 2015, Công ty cổ phần Traenco đã tổ chức họp đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nội dung cuộc họp như sau:

Chi tiết

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015

27-05-2015 Lần đọc:108 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Tài liệu đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2014

22-04-2015 Lần đọc:117 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Báo cáo thường niên năm 2014

Chi tiết

Bán thỏa thuận phần vốn nhà nước

07-04-2015 Lần đọc:142 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Bán thỏa thuận phần vốn nhà nước tại Công ty CP Traenco

Chi tiết

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014

07-04-2015 Lần đọc:136 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Công ty cổ phần Traenco bao cáo kiểm toán tài chính năm 2014  

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

02-02-2015 Lần đọc:165 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Công ty cổ phần Traenco bao cáo tình hình quản trị năm 2014

Chi tiết

Công ty cổ phần Traenco thông báo khôi p…

28-01-2015 Lần đọc:170 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Khôi phục việc xác nhận hồ sơ tiếp nhận lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC t…

15-01-2015 Lần đọc:176 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Traenco

Chi tiết

Tạm dừng cung ứng lao động Việt Nam sang…

13-01-2015 Lần đọc:204 TIN TỨC - SỰ KIỆN Super User - avatar Super User

Công ty cổ phần Traenco tạm dừng cung ứng lao động Việt Nam Sang làm việc tại Đài Loan.

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ ph…

25-07-2014 Lần đọc:284 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần Traenco 6 tháng đầu năm 2014

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2013

21-04-2014 Lần đọc:337 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Báo cáo thường niên năm 2013

Chi tiết

Báo cáo kiểm toán năm 2013

02-04-2014 Lần đọc:350 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Công ty cổ phần Traenco công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ ph…

28-03-2014 Lần đọc:317 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần Traenco năm 2013 Download file đính kèm

Chi tiết

Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013

01-08-2013 Lần đọc:479 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Công ty cổ phần Traenco báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2013 Download file đính kèm  

Chi tiết

Thông báo ngừng kinh doanh dịch vụ lữ hà…

11-06-2013 Lần đọc:568 TIN TỨC - SỰ KIỆN Super User - avatar Super User

Căn cứ theo Thông báo số 1442 của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội ngày 10/03/2013 và Quyết định số 127/QĐ-TCDL ngày 28/03/2013 về việc tạm dừng và...

Chi tiết

Báo cáo đại hội cổ đông 2013

31-05-2013 Lần đọc:480 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Ngày 30 tháng 05 năm 2013, Công ty cổ phần Traenco đã tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Nội dung cuộc họp như sau: (Download file...

Chi tiết

Thông tin đại hội cổ đông 2013

22-05-2013 Lần đọc:447 QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Super User - avatar Super User

Công ty cổ phần Traenco thông báo thông tin đại hội cổ đông năm 2013 như sau: (Tải File đính kèm)  

Chi tiết
Bạn đang ở trang: Home