Công ty Cổ phần TRAENCO
Công ty Cổ phần TRAENCO tiền thân là Công ty Xây dựng và Thương mại - Bộ Giao thông vận tải được chuyển đổi theo quyết định số 2670/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 08 năm 2005 và Quyết định số 35/QĐ-BGTVT ngày 05/01/2006 về việc đổi tên Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GTVT và Quyết định số 679 ngày 20 tháng 03 năm 2006 về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GTVT thành Công ty Cổ phần TRAENCO.
 
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi... và luôn được các chủ đầu tư đánh giá tốt về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật của sản phẩm, hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao. Trong sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn lấy chất lượng sản phẩm, uy tín với khách hàng làm ưu tiên hàng đầu, coi đó là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển.
 
Vận động phát triển nhiều năm trong nền kinh tế thị trường, các sản phẩm của đơn vị đã và đang khẳng định được sự yêu mến, lòng tin cậy trên các địa bàn: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Cạn, Phú Thọ, Hoà Bình, Tuyên Quang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Sơn La, Hà Tây, Gia Lai, ... trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng dân dụng, công nghiệp và xây dựng hạ tầng cơ sở. Công ty đã có mối quan hệ truyền thống với nhiều Bộ, ngành trong cả nước như Bộ xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Đồng thời, Công ty còn có mối quan hệ với một số bạn hàng quốc tế trong nhiệm vụ xuất nhập khẩu, xuất khẩu lao động.
 
* Các đơn vị trực thuộc thành lập trên cơ sở tổ chức lại nguyên trạng sau ngày cổ phần hóa

 

10-04-2006

Số 48/QĐ-HĐQT

Thành lập chi nhánh công ty CP Traenco – Trung tâm phát triển việc làm phía Nam

10-04-2006

Số 49/QĐ-HĐQT

Thành lập chi nhánh công ty CP Traenco tại TP Hồ Chí Minh

10-04-2006

Số 50/QĐ-HĐQT

Thành lập chi nhánh công ty CP Traenco tại Đồng Nai

10-04-2006

Số 47/QĐ-HĐQT

Thành lập chi nhánh công ty CP Traenco-XN Traenco mô tô

10-04-2006

Số 51/QĐ-HĐQT

Thành lập trường Kỹ nghệ thực hành và bồi dưỡng xuất khẩu lao động

* Các đơn vị thành lập mới sau ngày cổ phần hóa

02-10-2006

Số 88/QĐ-HDQT

Thành lập chi nhánh công ty CP Traenco – Trung tâm xuất khẩu lao động  Traenco

14-04/2008

Số 23/QĐ-HDQT

Thành lập CN công ty CP Traenco – Chi nhánh Tây Ninh

12-06-2009

Số 39/QĐ-HĐQT

Thành lập chi nhánh công ty CP Traenco - XN Traenco 20

18-08-2009

 

16/02/2022

Số 53/QĐ-HĐQT

 

Số 06/QĐ-HĐQT

Thành lập chi nhánh công ty CP Traenco – XN Xây dựng – Điện nước – Lắp máy

Thành lập chi nhánh công ty CP Traenco - Trung tâm Phát triển nhân lực Hiteco

 

* Ngày 30-12-2009 Công ty cổ phần Traenco trở thành Thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

02436250950