Thông báo về bán đấu giá tài sản thanh lý lần thứ hai
Hội đồng thanh lý tài sản Công ty cổ phần TRAENCO thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý lần thứ hai như sau: 
- Tên tài sản: Xe ôtô Mercedes biển kiểm soát 52T-5599
- Mức giá khởi điểm: 145.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng). (Mức giá này chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí)
- Hình thức đấu giá:  Chào giá cạnh tranh (Bỏ phiếu kín).
- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 12/9/2017 đến ngày 21/9/2017
- Đối tượng mua thanh lý xe là cá nhân, tập thể trên cả nước. Các đối tượng mua thanh lý xe phải nộp tiền đặt cọc là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) trước khi bỏ phiếu chào giá. 
- Tiền đặt cọc trên được trừ vào tiền mua xe nếu trúng thầu, được trả lại nếu không trúng thầu và không vi phạm các quy định sau:
     + Trường hợp đã trúng giá được mua thanh lý, đối tượng được mua không nộp đủ số tiền mua trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả. Hoặc nếu quá thời hạn trên, người được mua không nộp tiền, hoặc người được mua không mua.
     + Trường hợp đối tượng mua bỏ giá mua thấp hơn mức giá sàn đã được quy định.
     + Tất cả các trường hợp trên đều bị Công ty thu hồi tiền đặt cọc.
- Bước giá để chào giá là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn).
- Mức giá được mua thanh lý: Là mức giá đối tượng mua trả giá cao nhất, không thấp hơn giá sàn. 
- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/9/2017 đến ngày 20/9/2017
- Địa điểm bỏ phiếu: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần TRAENCO - số 46, Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 
- Thời gian mở phiếu: Vào hồi 15h30, Thứ Năm ngày 21/9/2017.
- Trường hợp đấu giá thành công:
     + Phải có tối thiểu 02 người tham gia đấu giá hợp lệ.
    + Trường hợp bỏ giá cao nhất bằng nhau, thì tự nguyện thỏa thuận với nhau bằng văn bản về người trúng thầu. Nếu không thỏa thuận được thì Công ty sẽ tổ chức đấu giá trực tiếp, ai trả giá cao hơn thì được quyền mua xe.
      + Trường hợp trong thời gian tổ chức đấu giá đợt 2 nếu có cá nhân, tập thể nào trả giá mua xe bằng giá khởi điểm đấu giá lần 1, Hội đồng thanh lý chấp nhận ngay là đấu giá thành công.
Đề nghị các cá nhân, tập thể có nhu cầu mua xe ô tô trên nộp tiền đặt cọc trước khi gửi phiếu chào giá về phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần TRAENCO trước 15h00, Thứ Năm, ngày 21/9/2017. 
 

Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn
02436251344