TUYÊN DƯƠNG CÁC DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC VỀ XKLĐ NĂM 2012

  30/10/2015

TUYÊN DƯƠNG CÁC DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC VỀ XKLĐ NĂM 2012

Mặc dù tình hình thị trường lao động ngoài nước và việc tuyển nguồn lao động năm 2012 gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vượt bậc đưa số lượng lớn lao động đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp xuất sắc vào việc thực hiện chỉ tiêu chung của cả nước. Việc đánh giá toàn diện về chất lượng hoạt động của doanh nghiệp theo các tiêu chí của Bộ Quy tắc ứng xử ( CoC-VN ) sẽ do Hội đồng Giám sát và đánh giá thực hiện và công bố trong thời gian tới đây

Để kịp thời động viên, ghi nhận thành tích của các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm, Hiệp hội tuyên dương và nhiệt liệt chúc mừng thành tích xuất sắc của 8 doanh nghiệp hội viên trong năm 2012 đã đưa một nghìn lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài và 10 doanh nghiệp đẫn đầu về cung ứng lao động cho thị trường Nhật Bản; các doanh nghiệp trên không bị cơ quan chức năng nhà nước xử lý vi phạm từ mức phạt hành chính trở lên và đã dăng ký cam kết thực hiện các quy định của Bộ Quy tắc ứng xử ( CoC-VN ):

A.                 8 doanh nghiệp đã đưa từ một nghìn lao động trở lên :

 

STT

Tên giao dịch

Tên Doanh nghiệp

Số lao động

1

TRAENCO

Công ty cổ phần Traenco

2332

2

TTLC

Công ty cổ phần XKLĐ, Thương mại và Du lịch

1956

3

LETCO

Công ty TNHH 1 TV đào tạo và cung ứng NL

1753

4

SIMCO          SDA

Công ty cổ phần Simco Sông Đà

1676

5

ISALCO

Công ty TNHH 1 TV vận tải biển & XKLĐ

1203

6

TRADIMEXCO

Công ty TNHH 1 TV thương mại & dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phỏng

1166

7

SONA

Công ty TNHH 1 TV cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

1101

8

VITOURCO

Công ty cổ phần Du lịch và xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc

1044

 

  1. 10 doanh nghiệp dẫn đầu về cung ứng lao động cho thị trường Nhật bản:                                                             

 

STT

Tên giao dịch

Tên Doanh nghiệp

Số lao động

1

TRAENCO

Công ty cổ phần Traenco

591

2

ISALCO

Công ty TNHH 1 TV vận tải biển & XKLĐ

587

3

TMS HR

Công ty cổ phần TMS nhân lực

341

4

LOD

Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực

329

5

LETCO

Công ty TNHH 1 TV đào tạo và cung ứng NL

316

6

SULECO

Công ty TNHH 1 TV dịch vụ XKLĐ&chuyên gia

296

7

AIC

Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế

270

8

TOCONTAP SG

Công ty CP đầu tư & thương mại tạp phẩm SG

188

9

FIRMEXCO

Công ty CP sản xuất kinh doanh và DV Q.1

181

10

VINATEX-LC

Công ty CP hợp tác lao động và thương mại

180

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Video

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Tuấn - Trưởng phòng XKLĐ

02436251344 - 0916115989

--------------------------------

Ms. Thắm - Quản Trị Công Ty

02436250950 - 0903229897

--------------------------------