Thông báo số 864/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  20/03/2019

Nội dung thông báo

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Quyết định

Điều 1: Bán 321.638 cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Traenco, với tổng giá trị theo mệnh giá là 3.216.380.000:

Video

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Tuấn - Trưởng phòng XKLĐ

02436251344 - 0916115989

--------------------------------

Ms. Thắm - Quản Trị Công Ty

02436250950 - 0903229897

--------------------------------