Thông báo số 842/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  18/03/2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Thông báo số 842/TB-VSD ngày 13/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Chi tiết thông báo

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Quyết định

Điều 1: Bán 321.638 cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Traenco, với tổng giá trị theo mệnh giá là 3.216.380.000:

Video

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Tuấn - Trưởng phòng XKLĐ

02436251344 - 0916115989

--------------------------------

Ms. Thắm - Quản Trị Công Ty

02436250950 - 0903229897

--------------------------------