Sơ đồ tổ chức của TRAENCO

  23/07/2015

Xác định mô hình hoạt động kinh doanh, sản xuất đa ngành đa nghề, nhiều đơn vị - chi nhánh trực thuộc, nên ngay từ những ngày đầu thành lập Ban Giám đốc Công ty cổ phần TRAENCO đã đưa ra quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng, hiệu quả, xây dựng sơ đồ tổ chức của Công ty như sau:

Bình luận

Video

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Tuấn - Trưởng phòng XKLĐ

02436251344 - 0916115989

--------------------------------

Ms. Thắm - Quản Trị Công Ty

02436250950 - 0903229897

--------------------------------