Quyết định

  17/11/2015

Điều 1: Bán 321.638 cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Traenco, với tổng giá trị theo mệnh giá là 3.216.380.000:

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015

  12/08/2015

Ngày 12 tháng 06 năm 2015, Công ty cổ phần Traenco đã tổ chức họp đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nội dung cuộc họp như sau:

Video

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Tuấn - Trưởng phòng XKLĐ

02436251344 - 0916115989

--------------------------------

Ms. Thắm - Quản Trị Công Ty

02436250950 - 0903229897

--------------------------------